PSD3000

  • Dybt mønster giver god trækkraft og høj km-ydelse.
  • Stabil selv med højt tyngdepunkt på tør og våd vej.
  • Jævnt mønsterslid pga. optimeret tryk på tværs af mønsteret.
  • Høj anvendelse af karkassen til bane.